Nákupní košík
Košík je prázdný
 
Nejprodávanější
Ovečky Ovečky
150,0Kč  
Tlapičkové Tlapičkové
450,0Kč  
Vlajka Vlajka
100,0Kč  
Pastevecké Pastevecké
450,0Kč  
Ara hyacintový Ara hyacintový
300,0Kč  
Žako Žako
300,0Kč  
Ovečka Ovečka
150,0Kč  
Papoušek senegalský Papoušek senegalský
300,0Kč  
5 z 5 hvězdiček!
Netopýři - náušnice Netopýři - náušnice
150,0Kč  
Netopýr Netopýr
200,0Kč  
 

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro objednávky zboží prostřednictvím internetového obchodu http://www.fimo-fleece.cz .

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

provozovatel:
Alexandra Lerlová
Pod kopcem 6, Praha 4, 147 00
IČ: 88498417
Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku.

Neplátce DPH.

Kontaktní údaje:
telefon: +420 608 175 101
email: sasa@lerl.info


INFORMACE O ZBOŽÍ

Internetový obchod http://www.fimo-fleece.cz nabízí vlastní rukodělné výrobky zhotovené nebo dotvořené z nakoupených polotovarů / komponentů. Každý výrobek je originál, proto se může vlastní provedení od zobrazeného mírně lišit (ve velikosti, barevném odstínu, skladbě korálků...). Drobné nepřesnosti jsou pro tento způsob práce charakteristické a nemohou být předmětem reklamace. Barevné odstíny nebo střihy triček mají pouze ilustrativní charakter, konkrétní provedení závisí na momentální nabídce na trhu. Skladba korálků na náhrdelnících je pouze ilustrativní, stejně tak jako barevné provedení hraček z fleecu.
Konkrétní popis daného výrobku je vždy rozepsán v detailu zboží nebo v kategorii zboží, pro více informací využijte formulář na webových stránkách nebo e-mail.

Dostupnost zboží je vždy uvedena u výrobku. Zboží, které je skladem, je odesíláno do 3 pracovních dnů. U zboží, které není momentálně na skladě nebo které je vyráběné na zakázku, je uveden přibližný termín dodávky, dodací lhůty se mohou lišit, zpravidla je to 1 – 3 týdny. Pokud by byla lhůta delší, bude kupující informován e-mailem.

Vyhrazujeme si právo měnit texty a fotografie jednotlivých nabídek. Upozorňujeme, že může dojít k barevným nepřesnostem v závislosti nastavení monitoru, na kterém zboží prohlížíte.


CENA ZBOŽÍ

Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny u jednotlivých položek a jsou konečné – prodávající není plátce DPH. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, cena za doručení je vždy připočtena při finalizaci objednávky v části „Informace pro dodání“.

Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.


UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

V internetovém obchodě http://www.fimo-fleece.cz mohou nakupovat registrovaní i neregistrovaní zákazníci. Veškeré objednávky, podané prostřednictvím elektronického obchodu, jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s obchodními, dodacími a platebními podmínkami i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Formulář elektronické objednávky vyplněný kupujícím je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Kupující se zavazuje odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v objednávce. Pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit objednané zboží, má prodávající právo odmítnout další objednávky tohoto nakupujícího a má právo na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží (poštovné).

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám.


STORNOVÁNÍ OBJEDNÁVKY

Pokud se zákazník rozhodne stornovat objednávku, může tak učinit do 24 hodin od odeslání objednacího formuláře. Jestli tak neučiní a zboží bude odeslané, je povinen uhradit expediční náklady.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část. Důvodem může být výrazné navýšení ceny materiálu, nedostupnost zboží a jiné nepředvídatelné faktory. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude o tomto neprodleně informovat kupujícího a domluví s ním další postup.


PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • Platba předem bankovním převodem. Výzvu k platbě a platební údaje obdrží zákazník emailem po zkompletování objednávky. Zboží je odesláno po připsání platby na účet prodávajícího.
 • Platba na dobírku. Kupující zboží zaplatí doručovací službě při převzetí zásilky.

V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od odeslání výzvy k platbě. Při platbě ze zahraničí hradí kupující všechny poplatky spojené s převodem peněz.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – paragon nebo fakturu, který zašle spolu se zbožím. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

U zboží, které je upravováno nebo vyráběno na zakázku dle přání zákazníka, může prodávající požadovat zálohu. V případě, že zákazník takové zboží neodebere, záloha se nevrací.


DODACÍ PODMÍNKY

Způsob doručení zboží si volí kupující v objednávkovém formuláři, kde je uvedena i cena za doručení.

Zboží je zasíláno prostřednictvím České pošty nebo Zásilkovny. Zásilky jsou pojištěny v odpovídající ceně.

Ceny za dopravu uvedené v objednávkovém formuláři platí pro zásilky do 5 kg a na území České republiky. Cena za dopravu zásilek nad 5 kg a do zahraničí bude sjednána s kupujícím individuálně před odesláním zboží.

Na žádost kupujícího lze domluvit i jiný způsob dodání, kupující nese riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.


ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY – VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Kupující (soukromá osoba) má při koupi přes internet právo odstoupit od smlouvy do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Pokud se tak rozhodne, musí to prodávajícímu prokazatelně oznámit (písemně na fyzickou adresu - viz kontaktní údaje či na adresu elektronické pošty) a zboží (kompletní, nepoškozené, bez známek opotřebení nebo užívání, s originálním dokladem o koupi a, je-li to možné, v původním obalu) vrátit v uvedené lhůtě na adresu prodávajícího osobně nebo jako doporučenou zásilku. Zboží nelze vracet na dobírku. Po obdržení vráceného zboží prodávající nejpozději do deseti (10) dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

Kupující bere na vědomí, že pokud vrácené zboží bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Právo na odstoupení zaniká tehdy, pokud je zboží vyrobeno či upraveno dle přání zákazníka.

Možnost odstoupení od smlouvy dále zaniká, pokud bylo zboží osobně odebráno a kupující tak měl možnost zboží vyzkoušet.


ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak. Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem elektronického obchodu www.fimo-fleece.cz .

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese Alexandra Lerlová, Pod kopcem 6, Praha 4, 147 00


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Veškeré nakládání s osobními údaji se řídí zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyplněním závazné objednávky v internetovém obchodě prodávajícího dává kupující provozovateli internetového obchodu svůj souhlas ke shromažďování a archivaci osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.
Veškeré osobní údaje slouží výlučně pro interní potřeby prodávajícího a jsou považovány za přísně důvěrné. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Kupující má právo kdykoliv písemně požádat o výmaz osobních údajů z naší databáze.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Obchodní podmínky jsou platné od 1. března 2017.


REKLAMAČNÍ ŘÁD

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.
Když se na zboží objeví vady, tak je kupující musí uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu. Záruka se nevztahuje na opotřebení obvyklým užíváním.
Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Reklamace se vyřizuje nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.
 

 1. Vznikne-li na zboží dodaném elektronickým obchodem www.fimo-fleece.cz reklamační důvod, může kupující uplatnit reklamaci písemně nebo telefonicky (viz kontaktní údaje).
 2. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na e-mailové adrese: sasa@lerl.info . Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefonní číslo, e-mail (je-li k dispozici), číslo objednávky, podrobný popis závady a návrh na řešení vzniklé situace. Ve všech případech je třeba předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány. Zboží zašlete jako doporučenou zásilku na naši adresu, pokud nebylo domluveno jinak.
 3. Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození vzniklého při přepravě. Pokud je obal poškozen, pak je kupující povinen dále na místě zkontrolovat, zda nedošlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží. Upozornění: V případě poškození obalu zboží nepřebírejte a ihned s dopravcem sepište protokol o poškození zásilky.
 4. Prodávající informuje kupujícího do tří pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách o následném postupu řešení reklamace.
 5. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkcí a škod vzniklých neodborným používáním, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi. Na vady tohoto druhu se nevztahuje případná poskytnutá záruka.
 6. Reklamace se nemohou vztahovat na vlastnosti výrobku, které vyplývají z jeho hand-made podstaty. Jako rukodělné výrobky tak nemusí být vždy tvarově, barevně a velikostně stejné.


Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud :

 1. Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).
 2. Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).
 3. Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
 4. Výrobek byl poškozen působením živlů.
 5. Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).


Kontakt při reklamaci:
Alexandra Lerlová
Pod kopcem 6
147 00 Praha 4


tel.: 608175101
e-mail: sasa@lerl.info